Alternative content

Get Adobe Flash player

Ons bedrijf

Sample text

APT B.V. (AgroProcesTechniek) ontwerpt en levert machines en installaties voor de groente-, fruit- en visverwerkende industrie, zoals wasmachines, reinigings- en desinfectiemachines, sorteermachines, procesinstallaties voor crushen, polishen, blancheren, koelen en drogen, scheidingsinstallaties zoals trommelscheiders en zeefbochten, filtreerinstallaties, speciale pompen, transportbanen, werktafels, schouwtafels, trappen en bordessen.
Daarnaast ontwerpt en levert APT machines en installaties voor de agrarische sector zoals mestvergistingsinstallaties, mestscheiders (trommelscheiders en vijzelpersen), RO-installaties voor het ontwateren van mest en digestaat incl. BenN DTF voorfiltratie zonder flocculatiemiddelen (patent pending), speciale mest- en digestaatpompen, mestschuiven, kistenreinigings- en desinfectie machines met ozondesinfectie (patent pending).

Daarnaast is APT voor Nederland importeur van Camda Dongguan, Goorui Dongguan en van Mega Belzyce.
Camda Dongguan is fabrikant van gas- en dieselgeneratoren en van (bio)gas- en diesel WKK installaties.
Goorui Dongguan is fabriakant van zijkanaal blowers voor zowel druk als vacuum.
Mega Belzyce is fabrikant van machines en procesinstallaties voor de groente-, fruit- en visverwerkende industrie.